Máy đo độ rung

Hiển thị một kết quả duy nhất

Máy đo độ rung

Máy đo độ rung cầm tay, máy đo độ rung điện tử. Máy đo độ rung vòng bi. Vibration meter.

Máy đo rung sử dụng nhiều trong bảo trì, bảo dưỡng công nghiệp. Máy đo rung cho biết điều kiện làm việc của máy trogn tổng thể hệ thống cũng như cục bộ. Chỉ số độ rung theo từng điều kiện làm việc cho biết mức độ hoạt động an toàn của thiết bị. Cho biết tình trạng sức khoẻ của máy. Cho biết ổ bi và các gối đỡ cũng như tính đồng trục của thiết bị quay. Giúp cảnh báo, ngăn ngừa và sửa chữa thiết bị một cách chủ động. Thiết bị đo trong mục này chỉ có chức năng cảnh báo hoặc kiểm tra, không có chức năng phân tích. Các thiết bị ở mức cao hơn sẽ phân tích độ rung theo nhiều phổ tần khác nhau, phổ FFT.