Khối chuẩn V-Block 45x40x35mm, có rãnh gắn ngàm giữ phôi Ø5-20mm.

Mã SP Giá tham khảo
333001
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Khối chuẩn V-Block 45x40x35mm, có rãnh gắn ngàm

098 900 3395