Cặp khối chuẩn V-Block 45x40x35mm, kèm theo ngàm kẹp phôi Ø5-20mm.

Mã SP Giá tham khảo
333011 1.142.700 
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Khối chuẩn V-Block 45x40x35mm, kèm theo ngàm kẹp

098 900 3395