Cặp khối chuẩn V-Block 45x40x35mm, kèm theo ngàm kẹp phôi Ø5-20mm.

Khối chuẩn V-Block 45x40x35mm, kèm theo ngàm kẹp

Giá chỉ có tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
 098 712 3398   sales @ mike.vn