Khối chuẩn V-Block 70x45x40mm, có rãnh gắn ngàm giữ phôi Ø5-25mm.

Mã SP Giá tham khảo
333002
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Khối chuẩn V-Block 70x45x40mm, có rãnh gắn ngàm

098 900 3395