Cặp khối chuẩn V-Block 70x45x40mm, kèm theo ngàm kẹp phôi Ø5-25mm.

Mã SP Giá tham khảo
333012
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Khối chuẩn V-Block 70x45x40mm, kèm theo ngàm kẹp

098 900 3395