Máy đo ánh sáng - âm thanh

Máy đo cường độ sáng cầm tay