Máy đo cường độ sáng cầm tay. Lux kế cầm tay. Luxmeter.

1.860.000