Panme điện tử 0-1 inch 231070/1, cấp bảo vệ IP54, thước phụ hệ inch, RS232.

Mã SP Giá tham khảo
231070/1
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.
098 900 3395