Thước panme điện tử 0-25mm 231088, đo ngoài, cấp bảo vệ chống nước IP54.

4.950.000