Thước panme điện tử 100-125mm 231092, đo ngoài, cấp bảo vệ chống nước IP54.