Panme điện tử 100-125mm 231074, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.