Thước panme điện tử 125-150mmmm 231093, đo ngoài, cấp bảo vệ chống nước IP54.