Panme điện tử 125-150mm 231075, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.