Panme điện tử 150-175 mm, IP54, drum inch, IP54, chống nước