Panme điện tử 150-175mm 231076, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.