Panme điện tử 175-200 mm 231077, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.