Panme điện tử 200-225 mm 231078, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.