Panme điện tử 225-250 mm 231079, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.