Thước panme điện tử 25-50mm 231089, đo ngoài, cấp bảo vệ chống nước IP54.