Panme điện tử 25-50mm 230131 NEW bảo vệ chống nước IP65, kết nối USB.