Panme điện tử 250-275mm 231080, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.