Panme điện tử 275-300 mm 231081, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.