Thước panme điện tử 50-75mm 231090, đo ngoài, cấp bảo vệ chống nước IP54.

6.140.000