Panme điện tử 75-100mm 230133 NEW bảo vệ chống nước IP65, kết nối USB.

6.010.000