Panme điện tử 50-75mm 230582, cấp bảo vệ chống nước IP65, mini USB.