Panme điện tử 50-75mm 232132, IP65 chống thấm nước. Thước panme đo ngoài.