Thước panme điện tử 75-100mm 231091, đo ngoài, cấp bảo vệ chống nước IP54.

6.700.000