Thước panme 230101 đo ngoài 0-30mm, panme hiển thị số trên LCD.