Panme điện tử đo trong 125-150 mm, đường kính núm xoay 18mm, bước chuyển 0.5mm.

    13.390.000