Thước cặp cơ 1000 mm ngàm kẹp 500mm, thang đo hệ inch 40 inch, tiêu chuẩn DIN 862.

Thước kẹp cơ 1m, độ chính xác ±0.05mm. Đo trong đường kính nhỏ nhất Ø20mm. Dung sai hệ inch ±0.0005 inch. Mã chứng chỉ hiệu chuẩn Calibration Certificate Art. 2094100 phải đặt hàng và có tính phí. Ngàm cặp đơn 500mm. Vogel Germany.

các tính năng tiêu biểu của thước kẹp cơ dòng 20054 Series.

Giá chỉ có tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
 098 712 3398      sales @ mike.vn