Thước cặp cơ khí 150mm – khoá bằng vít – for training purposes

Mã: 201019.2 Danh mục: