201030.2 – Thước cặp cơ khí 150mm – khoá bằng vít – For Craftsmen

Mã SP Giá tham khảo
201030.2
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước kẹp 150mm kiểu cơ, hãm hành trình bằng vít. Độ chính xác ±0.05mm. Stainless Steel. Độ dài ngàm kẹp chính 40mm, ngàm đo trong 16mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 862.