Thước cặp cỡ lớn

Hiển thị 1–24 của 44 kết quả

Thước cặp cỡ lớn, loại cơ khí và điện tử.

Thước cặp cỡ lớn, thước cặp ngoại cỡ, thước cặp to đùng, bự chảng. :-)

  • Thước cặp cỡ lớn là thước cặp có kích thước lớn từ 300mm trở lên.
  • Ngoại cỡ và ít được sử dụng hơn loại có dải đo thấp.
  • Thước cỡ lớn thường có kết cấu khác chút so với thước cặp nhỏ.
  • Kích thước đóng gói lớn, thường phải 2 người sử dụng trở lên đối với thước trên 800mm.
  • Thước kẹp kích thước dài nên ngàm kẹp đôi khi cũng chỉ có 1 ngàm.
  • Thường được gọi là thước kẹp ngàm đơn hoặc 2 vế là ngàm đôi.
  • Chủng loại này có nhiều ngàm và ngàm cặp có độ sâu khác nhau.
  • Ngàm cặp có thể thay thế nhiều loại khác nhau trên cùng 1 body thước.

Thước cặp điện tử ngàm cặp đơn. Thước cặp điện tử ngàm cặp kép

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 500mm x 0.01mm – IP66

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ khí 400mm ngàm kẹp 100mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 3000mm ngàm kẹp 200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 2000 mm ngàm kẹp 300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 2000mm ngàm kẹp 200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 1500mm ngàm kẹp 300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 1500mm ngàm kẹp 200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 1000mm ngàm kẹp 150mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 800mm ngàm kẹp 300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 800mm ngàm kẹp 200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 800mm ngàm kẹp 150mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 500mm ngàm kẹp 300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 250mm ngàm kẹp 80mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ khí 200 – 3000mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 2.000mm, ngàm cặp đơn

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 1.500mm, ngàm cặp đơn

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 1000mm, ngàm cặp đơn

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 600mm, ngàm kẹp đơn

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 500mm x 0.01mm, mini USB