Thước cặp điện tử 200mm, chống thấm nước, cấp bảo vệ IP67. Tiêu chuẩn DIN 862.

Thước cặp 200mm chỉ thị số trên màn hình LCD có co chữ 8mm. Ngàm kẹp được tôi cứng, sắc bén, chính xác và ngàm xếp chồng lên nhau được, chuôi đo sâu dẹp/dẹt. Trên thước kẹp điện tử có sẵn nút nguồn.

Giá chỉ có tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
 098 712 3398      sales @ mike.vn