Thước cặp điện tử Sylvac 1500mm x 0.01mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.

Thước kẹp điện tử Sylvac 1500mm x 0.01mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.

Giá chỉ có tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
 098 665 3398      sales @ vogel.vn