Thước cặp điện tử Sylvac 1500mm x 0.01mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.

Mã SP Giá tham khảo
200943
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước kẹp điện tử Sylvac 1500mm x 0.01mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.

098 900 3395