Thước cặp điện tử Sylvac 2000mm, ngàm cặp 200mm.

Mã SP Giá tham khảo
200944/1
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước kẹp điện tử Sylvac 2000mm, ngàm cặp 200mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.

098 900 3395