Thước cặp điện tử Sylvac 2000mm, ngàm cặp 150mm.

Mã SP Giá tham khảo
200944
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước kẹp điện tử Sylvac 2000mm, ngàm cặp 150mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.

098 900 3395