Thước cặp điện tử Sylvac 2000mm, ngàm cặp 150mm.

Thước kẹp điện tử Sylvac 2000mm, ngàm cặp 150mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.

Giá chỉ có tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
 098 712 3398      sales @ mike.vn