Thước cặp điện tử Sylvac 500mm x ±0.01mm. Ngàm trượt về cả 2 phía, ngàm thay được.

Thước kẹp điện tử Sylvac 500mm x ±0.01mm. Vogel Germany. Thang đo: 500/20 mm/inch Độ phân dải khi đọc: 0.01/0.0005 mm/inch. Độ lặp lại: ± 0.01mm

Giá chỉ có tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
 098 712 3398      sales @ mike.vn