Thước cặp điện tử, thước cặp cơ

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Hiển thị 1–24 của 44 kết quả

Thước cặp Thước đo độ sâu

thước cặp thước đo độ sâu

  • Thước cặp cơ, thước cặp du xích. Thước cặp điện tử, thước cặp điện tử chống nước, chống rơi rớt, IP54, IP56, IP67. Thước đo độ sâu, thước đo khe rãnh, thước đo độ sâu rãnh.
  • Thước cặp có nhiều loại, nhiều tính năng khác nhau. Thước cặp điện tử đặc biệt, thước cặp cỡ lớn. Kích thước tới 6m.
  • Tất cả các thước đều được cấp chứng chỉ Test Report của nhà máy Vogel-Germany.
  • Chứng chỉ kiểm định của bên thứ 3 sẽ cung cấp khi có yêu cầu và có tính phí.
  • Thước cặp có chuôi đo sâu chi thành 2 loại: chuôi tròn và chuôi vuông/chữ nhật.
  • Thước có vít hãm hoặc hãm tự động, có vít tinh chỉnh hoặc không có.
  • Thước cặp cho người thuận tay trái. Thước cặp đặc biệt cho sinh viên và nghiên cứu sinh.

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử, dưỡng đo, phụ kiện

5 trên 5

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử 500mm x 0.01mm – IP66

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ khí 400mm ngàm kẹp 100mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 3000mm ngàm kẹp 200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 2000 mm ngàm kẹp 300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 2000mm ngàm kẹp 200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 1500mm ngàm kẹp 300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 1500mm ngàm kẹp 200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 1000mm ngàm kẹp 150mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 800mm ngàm kẹp 300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 800mm ngàm kẹp 200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 800mm ngàm kẹp 150mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 500mm ngàm kẹp 300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 250mm ngàm kẹp 80mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ 200mm ngàm cặp 65mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp cơ khí 200 – 3000mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo ngoài 0-500mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo ngoài 0-300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo ngoài 0-200mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo ngoài 0-150mm

Hết hàng

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo trong 40-500mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo trong 30-300mm

Thước cặp - Thước đo độ sâu

Thước cặp điện tử đo trong 25-200mm


Thước cặp điện tử, thước cặp cơ