714008 thước thủy nivo 1500mm, khung nhôm 50x22mm, độ chính xác 0.5mm/m