714010 thước thủy nivo 2m, khung nhôm 50x22mm, độ chính xác 0.5mm/m