714000 thước thủy nivo 200mm, khung nhôm 50x22mm, độ chính xác 0.5mm/m

700.000