714103 Thước thủy đế từ 500mm, Nivo từ tính 500mm. Thước thủy nivo 500mm.

Mã SP Giá tham khảo
714103
Tải file báo giá
098 900 3395