Thước thuỷ đế từ. Nivo từ tính.

Thước thuỷ đế từ - Nivo từ tính

Hiển thị một kết quả duy nhất

Thước thuỷ đế từ nivo từ tính

Thước thuỷ đế từ nivo từ tính

  • ThÆ°á»›c thuá»· đế từ nivo từ tính là thÆ°á»›c có giọt nÆ°á»›c ở hai đầu thuá»›c, cân bằng theo 2 trục XY.
  • ThÆ°á»›c thuá»· còn được gọi là Nivo, phiên âm từ tiếng Pháp NIVEAU NORM. Má»™t số nÆ¡i còn gọi là thÆ°á»›c nÆ°á»›c, vì nó có giọt nÆ°á»›c trên cây thÆ°á»›c.
  • ThÆ°á»›c thuá»· có đế từ tính, bằng nam châm vÄ©nh cá»­u. Nam châm vÄ©nh cá»­u giữ cho thÆ°á»›c cố định trên mặt phằng kim loại từ tính.
  • Hầu hết các loại thÆ°á»›c thuá»· đều được làm từ vật liệu hợp kim nhôm. Các mặt song song vá»›i nhau.
  • Má»™t số loại đặc biệt có kích thÆ°á»›c và hình dáng cải biên nhằm thuận tiện hÆ¡n khi sá»­ dụng.
  • Thiết diện của thÆ°á»›c thuá»· thường là hình chữ nhật, rá»—ng.
  • Trên thÆ°á»›c thuá»· đế từ có lá»— treo, móc thÆ°á»›c vào người, tránh rÆ¡i rá»›t trong quá trình vận hành.
  • ThÆ°á»›c thuá»· đế từ được hiệu chuẩn trÆ°á»›c khi xuất xưởng.
  • Ngoài ra còn có thÆ°á»›c thuá»· Ä‘iện tá»­, thÆ°á»›c thuá»· Ä‘iện tá»­ có tia laser định vị.

Thước thuỷ đế từ - Nivo từ tính

ThÆ°á»›c thủy đế từ – Nivo – Made in Germany

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 1800mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 1500mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 1200mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 1000mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy 800mm, nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 600mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 500mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 400mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 300mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thuỷ đế từ 200mm, Nivo từ tính

Thước thủy - Nivo - Thước góc

Thước thủy đế từ 2000mm, Nivo từ tính


Made in Germany.