Cân điện tử 1600g cấp bảo vệ IP67, bước nhảy 2g, bàn cân 252x200mm.

Mã SP Giá tham khảo
273324
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Cân điện tử 16kg, chống thấm nước và dầu IP67. Độ chính xác/bước nhảy của cân: 0.1 gam.
Độ lặp lại: 0.1g. Kích thước bàn cân: 120 x 150mm

098 900 3395