Panme điện tử 75-100mm 231064, cấp bảo vệ IP40, chống nước dạng phun sương.