Thước căn lá, thước đo khe hở 0.03-1.0 mm – 26 lá

Mã SP Giá tham khảo
411010
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước căn lá, thước đo khe hở 0.03-1.0 mm – 26 lá