Thước căn lá, thước đo khe hở 0.05-0.8 mm – 10 lá

Mã SP Giá tham khảo
411003
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Thước căn lá, thước đo khe hở 0.05-0.8 mm – 10 lá