Panme điện tử 75-100mm 231073, cấp bảo vệ IP54, thang đo hệ mét, RS232.