Showing all 16 results

Đồng hồ cơ đo độ dày phôi, độ dày vật liệu chị thị kim nên được gọi là đồng hồ cơ. Có nhiều loại khác nhau, khác biệt chính là thang đo. Có nhiều kiểu đầu đo khác nhau, kiểu chân đo khác nhau. Độ chính xác thông dụng của loại đo bằng cơ thuờng là 0.1mm, 0.01. Đầu đo thông thường là 1 cặp có thiết diện tròn, phẳng. Đầu đo đặc biệt hình nón, hình cầu lõm, hình cầu lồi. Form A, B, C, D.

Đồ hồ đo độ dày phôi dạng cơ khí

Đồng hồ đo dạng khác nhau chính vẫn là tay cầm của đồng hồ.
Khung sườn của đồng hồ đo độ dày phôi thường được sơn phủ tĩnh điện. vật liệu, vải, thép tấm, giấy carton, phôi thép.